International peer-reviewed publications

Distances between formal theories


On Generalization of Definitional Equivalence to Non-Disjoint LanguagesComparing Classical And Relativistic Kinematics In First-Order Logic


Non-peer-reviewed publications

Interview met Ann Vanreusel over ecologie van de zeebodem - Entretien avec Ann Vanreusel à propos de l’écologie des fonds marins

  • Koen Lefever
  • Interview with Prof. Dr. Ann Vanreusel (Marine Biology, Ghent University) on seabed ecology
  • Published in Science Connection 68, pages 23-26, June-October 2022
  • Download PDF:

Book chapter

Égalité: Symbolen in de Logika en in de Vrijmetselarij

(Equality: Symbols in Logic and in Freemasonry)

  • Koen Lefever
  • Published in: Bart Van Kerkhove, Karen François, Steffen Ducheyne, and Patrick Allo (editors) "Laat ons niet ernstig blijven ∞ Huldeboek voor Jean Paul Van Bendegem" (Liber amicorum for Prof. Dr. Em. Jean Paul Van Bendegem), pp. 209-223, Academia Press, Ghent (2018)
  • ISBN: 978 94 014 5589 3
  • Download PDF (in Dutch)

PhD Dissertation

Using Logical Interpretation and Definitional Equivalence to Compare Classical Kinematics and Special Relativity Theory


Master's Thesis

Logische en ontologische aspekten van ruimte en tijd in axiomatieken voor de speciale relativiteitstheorie

(Logical and ontological aspects of space and time in axiom systems for special relativity theory)Vrije Universiteit Brussel - Centre for Logic and Philosophy of Science